The worst things in life come free to us. /a/annavi har gjort det här för länge nu /annahär kommer lyckan /a..good times/a.Du hata allt och ville dö och det anförtrodde du mig och sa: "Markus jag är din tjej men berätta inte för nån du verkar va sån man kan lita på" /aforever young